Vrije Encyclopedie van het Conflict Israėl - Palestina
www.vecip.com
   


Korte samenvatting van het conflict (2 minuten)

De kern van de zaak. Poging tot uitleg op één a4’tje. Veel moet worden weggelaten.

 

 

Uitgebreide samenvatting van het conflict (15 minuten)

Religieuze achtergronden, wederzijds geweld, het eigendomsrecht, de buitenlandse steun, het zionisme en het antisemitisme. Ook op zeven a4’tjes is het niet mogelijk compleet te zijn en alle aspecten van dit al meer dan honderd jaar durend conflict te beschrijven.

...............................................................................

SPRINGPLANK  PRO & CONTRA

Hieronder vind je links die - rechtstreeks of zijdelings - met het conflict te maken hebben. Linksom, rechtsom, controversieel, tegendraads, fundamentalistisch, religieus, joods, christelijk, islamitisch, atheļstisch, liberaal, libertijns.

....................................................

 

Sleutel tot Vrede in het Midden-Oosten

‘De kakofonie van het dagelijkse nieuws doet ons soms de essentie van het Midden-Oostenconflict vergeten. Deze is even simpel als, tot nu toe, ongrijpbaar: een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israėl en de Palestijnen. Steeds wordt een molensteen in de wereldwijde politieke vijver gegooid. De schokgolven vormen concentrische cirkels. De onmiddellijke slachtoffers zijn Israėlische burgers en - vooral - de Palestijnen.’

Zo luidt de inleiding van een brief, geschreven door drs. Jan Wijenberg, oud-ambassadeur, waarin hij ‘de schuld’ voor het conflict bij Israėl legt   

- lees verder - 

..........................................................................................................

De pedagogiek van de Israėl-vijandigheid

‘Al tientallen jaren lang is in Duitse schoolboeken heel veel Israėl-vijandig leermateriaal te vinden. Daarbij wordt aan Israėl openlijk of subtiel de grootste schuld van het Midden-Oostenconflict gegeven, de Palestijnse kant wordt constant niet verantwoordelijk gehouden en als slachtoffer voorgesteld. Door de staat gesanctioneerd wordt zodoende verhinderd dat jonge mensen zich een realistisch beeld kunnen vormen van het Midden-Oostenconflict.’ Zo begint een kritisch artikel over Duitse schoolboekjes van auteur Wilfried Bullinger. Uit het Duits vertaald door E.J. Bron)             

 - lees verder -   

.................................................................................................................................

Voortgaande vervullingen

‘Israėl zal binnen niet al te lange tijd het hele gebied weer in bezit nemen.’ Een voorspelling, gebaseerd op een combinatie van de werkelijkheid van vandaag met profetische teksten uit het Oude Testament. Auteur: Jan van Barneveld. In de discussie onderaan wordt zelfs het Texaanse dorp Palestine bij de voorspellingen betrokken.       

 - lees verder - 

..................................................................................................................................

PALESTIJNSE JONGEREN IN ISRAELISCHE GEVANGENSCHAP

(Ingezonden) Auteur: Frans Jennekens, arts

Op 16 Maart 2013 maakt de Lancet melding van een rapport van Unicef (dd 6 Maart 2013) over Palestijnse minderjarigen in Israelische gevangenschap.  Jaarlijks worden ongeveer 700 kinderen opgepakt. Meestal gaat het daarbij om het gooien van stenen…                     

- lees verder -  

............................................................................................................ 

EU moet beloften aan Palestijnen nakomen

Artikel in Trouw, 27 september 2013. Auteur: René Grotenhuis; voorzitter United Civilians for Peace, samenwerkingsverband van Icco, Cordaid, Oxfam Novib en IKV Pax Christi. Onderwerpen: de bezetting, Israėlisch onderdrukking van Palestijnen en de etikettering van producten uit de bezette/betwiste gebieden. Met meer dan 60 reacties. Deels tamelijk fel.

- lees verder -  

............................................................................................................. 

 De activistisch anti-Israelische AIV verduistert de werkelijkheid van het Arabisch/islamitisch conflict met Israel


 


Een becommentariėring van "Tussen Woord en Daad", Perspectieven op Duurzame Vrede in het Midden-Oosten (zie het originele rapport hieronder).

(De auteur, Wim Kortenoeven, bekend van boeken als Hamas, portret en achtergronden en De Kern van de Zaak, haalt het advies van het AIV op tientallen punten onderuit. Aan de orde komen de bezetting, het internationaal recht, de nederzettingen, de grenslijnen, de muur, etc. (pdf; 189 blz)  

- lees verder -

.............................................................................................................. 


TUSSEN WOORD EN DAAD

PERSPECTIEVEN OP DUURZAME VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN

(publicatie van de ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN (ADVISORY COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS) Ministerie van Buitenlandse Zaken) d.d.  maart 2013; pdf, 58 blz

Het conflict tussen Israėl en de Palestijnen, dat zich decennialang voortsleept, is wel treffend omschreven als een conflict tussen ‘de slachtoffers en de slachtoffers van de slachtoffers’.3 Er mag geen misverstand over bestaan dat de Holocaust en de Israėlische bezettingspolitiek twee volstrekt onvergelijkbare grootheden zijn. Evenmin mag er twijfel rijzen aan het recht van het Joodse volk in eigen staatsverband te leven in een veilige omgeving. Dit neemt niet weg dat de stichting van de staat Israėl in 1948, met als voornaamste rechtvaardiging dit volk te vrijwaren van nieuwe vervolgingen, en later de Israėlische overwinning in de zesdaagse oorlog van 1967 hebben geleid tot groot onrecht bij de Palestijnen…                   

- lees verder -

.............................................................................................................. 

Het Moslim Broederschap Project
(publicatie uit 2006, overgenomen van antivenin.blogspot)

Stelt u zich eens voor: internationale politiemachten en Westerse geheime diensten ontdekken een twintig jaar oud document, opgesteld door de oudste islamistische organisatie ter wereld met één van de grootste terreurnetwerken; een document dat een uiterst geheim plan onthult om een “culturele invasie”en uiteindelijke verovering van het Westen op gang te brengen dat een vrijwel exacte afspiegeling is van de tactieken die meer dan twintig jaar lang door de islamisten zijn gebruikt. Men zou toch denken dat zulk nieuws in vette koppen…                                                     - lees verder -          

........................................................................................................... 

 

Conferentie In Beirut Over De Gezondheid Van Palestijnen

Door Frans GI Jennekens, arts

Op 5 en 6 Maart 2012  werd in de Amerikaanse Universiteit in Beirut de vierde bijeenkomst gehouden van “The Lancet-Palestinian Health Alliance”. The Lancet, een toonaangevende weekblad voor de medische wereld, neemt deel aan de organisatie van deze bijeenkomsten om Palestijnse onderzoekers ruggensteun te bieden en om hen te helpen hun volksgenoten bij te staan. Mensen hebben recht op de best mogelijke gezondheid. Dat geldt ook voor Palestijnen in de bezette gebieden, aldus The Lancet (Horton 2012a).

- lees verder -

............................................................................................................ 

 

Hitlers droom | De link tussen djihad en JodenhaatVolgens Matthias Küntzel heerst in het Westen een ongelooflijke blindheid voor de werkelijke motieven van het islamisme: een diepgewortelde Jodenhaat, mede geļnspireerd door nazi-Duitsland. „Niet dat de islamisten hun doelen verbergen. Het probleem is dat het Westen niet luistert.”  

- lees verder -

.............................................................................................................. 

Beschamend Europa

De in 2006 overleden Italiaanse verzetsstrijdster/schrijfster/interviewster Oriana Fallaci maakte in 2002 van haar hart geen moordkuil. Ze noemt een lange lijst van anti-Israėlische en pro-Palestijnse gebeurtenissen in Europa en noemt die beschamend. Uitdrukkelijk verklaart ze dat ze de kant kiest van Israėl en de Joden en hun bestaansrecht wil verdedigen.  

 - lees verder - ....................................................................................................

VARA censureert Gretta Duisenberg

Roemrucht verdedigster van Palestijnse belangen wilde verklaren dat Israėl in Gaza genocide pleegt en op de Westelijke Jordaanoever bank ethnic cleansing - en probeert dat te maskeren. En minister Verhagen verkondigt dezelfde leugens… Publieke omroep schendt vrijheid van meningsuiting, want ontneemt haar het spreekrecht.  - lees verder -

..........................................................................................................

'Leden van The Rights Forum zijn antisemieten en pogrom-voorbereiders'

Martien Pennings beschuldigt leden van de actiegroep van ‘unverfroren’ Jodenhaat en maakt gehakt van de bezetting (Amsterdam Post, januari 2012).     - lees verder -  

.......................................................................................................

Wie regeert nu echt de wereld?

‘Uitspraken van mannen als Disraeli, Wilson, Churchill, JFK en anderen zou elke twijfel over wie de baas is op onze planeet bij de lezer moeten wegnemen.’ Rockefeller, voorman van de Illuminati, bekent schuld en is er nog trots op ook. (Site bevat tientallen artikelen die voor een (r)evolutie in uw opvattingen zullen zorgen. Aan de orde komen onder meer Jodenhaat, de Protocollen, moslimhaat, Holocaust, en Achmadinejad.)  - lees verder -

..............................................................................................................................................................

‘Hans van den Broek maakt mij kotsmisselijk.’

“De opmars van zelfontkenners en de ontkenners van de realiteit is niet te stoppen. Ze vormen een transnationale beweging. Je vindt ze in het islamitische Iran, maar ook in het post-christelijke Hilversum.” Afshin Ellian concludeert in Elsevier:  Hans van den Broek en andere Hamas-liefhebbers behoren tot de Europese anti-Israėlische machinerie.   - lees verder -

 

        

GELIJKTIJDIG VERSCHENEN DRIE PUBLICATIES IN NEDERLANDSE DAGBLADEN N.A.V. HET A.S. BEZOEK VAN NETANYAHU AAN ONS LAND:

Open brief aan Rosenthal (opinie Dries van Agt, 9 januari 2012, Trouw 17 januari 2012)

“Wij vernemen dat de heer Benjamin Netanyahu, premier van Israėl, ons land gaat bezoeken. Veroorloof ons, dr. Rosenthal, U ook enkele suggesties voor te leggen die, indien gerealiseerd, het bezoek van de Israėlische premier waardevoller…”  - lees verder -

Nederzettingen mogen niet profiteren van samenwerking met Israėl (opinie Martin Siepermann, 17 januari 2012, NRC)

“Aangezien Israėl voor de mensenrechten uitermate weinig respect toont en zijn internationale verplichtingen niet nakomt, zou een intensivering van de samenwerking helemaal niet aan de orde mogen zijn…” - lees verder –


Stop het gedoog- en beloonbeleid jegens Israėl  (opinie Hans van den Broek, 18 januari 2012, Volkskrant)

 “De twee-statenoplossing is op sterven na dood, doordat Israėl feiten blijft creėren die deze oplossing letterlijk en figuurlijk ondergraven. Nooit heeft de Nederlandse regering meer dwingende redenen gehad om niet langer te gedogen en…”  - lees verder –

Is van Agt de ‘right’ Forum man?

Over het conflict tussen Israėl en zijn buren zijn de meningen hopeloos verdeeld. Eens te meer blijkt dat uit het artikel dat prof. Verbon in 2009  publiceerde op Joop.nl. En vooral uit de bijna honderd – soms nogal heftige – reacties pro en contra. Verbon schrijft: “Het zou de discussie in Nederland goed doen als er eens op een objectieve manier over het conflict en de geschiedenis ervan wordt bericht.” Wat volgt is een kritische beschouwing van Van Agt’s website The Rights Forum. Volgens Verbon biedt de site gekleurde informatie, die twijfel zaait over de onpartijdigheid van Van Agt. (Dezelfde prof. Verbon is de auteur van het hieronder aangereikte pro-Israėlische artikel Barbertje moet hangen). 

- lees verder -

...................................................................................................

Israėl en internationaal recht: Barbertje moet hangen

Publicatie van Prof. H.A.A. (Harrie) Verbon, verschenen in De Internationale Spectator. ‘Degenen die de Palestijnse zaak een goed hart toedragen beroepen zich vaak op het ‘internationaal recht’ om hun veroordeling van Israėl te onderbouwen’.  - lees verder -

Stan van Houcke pareert hier de visie van prof. Harry Verbon. Met een nawoord van Dries van Agt. De toon is onvriendelijk.

...........................................................................................................

Israėl en het internationale recht

Publicatie van Roelf-Jan Wentholt in Amsterdam Post, met voorwoord van Martien Pennings. Wat zijn de zwakke punten van de VN? Lapt Israėl werkelijk het internationaal recht zijn laars, zoals ons uit allerlei hoeken wordt gemeld? Hoe zit het met de ‘disproportionaliteit’, een fout die Israėl vaak wordt verweten? En de nederzettingen? - lees verder -

....................................................................................................

Kerk en Israėl

Franklin ter Horst, bekend van een pro-Israėlische nieuwsbrief op christelijke basis - over de manier waarop de Kerk van Rome zich altijd tegen de Joden heeft gekeerd en nu tegen de staat Israėl.

...............................................................................................................

 

Bekijk hier twee antieke stenen cartoons: Ecclesia en Synagoge.

 

OORLOG EN VREDE

Wie en wat bepaalt of een oorlog ‘gerechtvaardigd’ is?

MEI 2011. Het Westen heeft, met de steun aan opstandelingen in Libiė, een nieuw front geopend in de strijd tegen Midden-Oosterse dictators. Zowel de betrokkenheid als de stap zelf lijken selectief, want tegen het dictatoriaal bewind van onder meer Bahrein, Saoedi-Arabiė en Syriė wordt, althans tot op vandaag, weinig ondernomen.

De feiten roepen een serie vragen op. Met welke argumenten praten leiders het beginnen van een oorlog goed? Hoe hoort tijdens de strijd  te worden gehandeld? Is vooraf grondig gedacht over hoe aan de strijd een eind wordt gemaakt?

Twee beschouwingen over dit onderwerp : 

§    De rechtvaardige oorlog in historisch perspectief (auteur: Jan Hoffenaar)

§    De rechtvaardige oorlog. Zoeken naar de zin van een eeuwenoud concept (auteur: Theo Boer).

Aan de orde komen onder meer het pacifisme, de Bijbel, de vredesboodschap van Jezus, de visie van Augustinus, Thomas van Aquino en Hugo de Groot, de strijdlust van Mohammed, de Kruistochten, Irak, Afghanistan en, onvermijdelijk, de strijd tussen Israėl en de Arabieren.

 

.........................................................................................

Een moslimfundamentalist voor de spiegel van Neregeb. De invloed van het verleden op de toekomstdroom van de moslimzelfmoordterrorist (-e) en op zijn/haar daden in het heden.

Onder deze titel verscheen in 2006 een paper van de hand van Jan Maes (K.U.L., Faculteit Godgeleerdheid). In deel 4 (De context van onheilspellend onrecht en onderdrukking) wordt de invloed van westerse mogendheden kritisch tegen het licht gehouden. Lezenswaard, actueel.  lees verder

.............................................................................................

Een vijand van Joods Israėl.

MEI 2011 - In de maanden maart en april van 2009 publiceerde The Lancet vijf grote studies over de volksgezondheid in Bezet Palestijns Gebied, Gaza inbegrepen. De studies zijn verricht op initiatief van het tijdschrift en opgezet met grote zorg voor het wetenschappelijke niveau (1).  Volgens de definitie van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is gezondheid    

lees verder

     (Update van het in 2009 op deze site gepubliceerde artikel Gezondheid in Bezet Palestijns gebied. Ingezonden door Frans Jennekens, arts)

 

 

FEBRUARI 2011. Nieuwsmedia wijden miljoenen woorden aan de volksopstanden in de Arabische wereld. Deskundigen geven hun visie, die soms al binnen een dag achterhaald blijkt. Wat willen de opstandelingen? Komen er democratieėn naar westers model? Stemmen in plaats van schieten? Of zal de triomf van de volkswil leiden tot nieuwe vormen van dictatuur? Is het rechtvaardig de vrijheid van het ene volk op te offeren aan die van het andere? Komt er een eind aan samenwerking en vredesverdragen en volgt een eindeloze reeks (misschien op religie gebaseerde) nieuwe oorlogen?

Geen commentaar en geen plaatje geeft de onzekere toestand scherper weer dan het hierboven afgebeelde product van cartoonist Clay Bennett (ons toegestuurd door een lezer, waarvoor dank).

Meer van deze kunstenaar: http://www.timesfreepress.com/news/opinion/cartoons/ ).

 

.........................................................................................................

ACTUEEL

Islamisering

APRIL 2011. Dreigt Europa onder de voet gelopen te worden door moslims? Of valt het allemaal wel mee? Worden hier en daar wat cijfers opgeklopt? Immers, onze politici hebben besloten er niets tegen te ondernemen. Want het heeft geen prioriteit en vormt geen bedreiging. En wat heeft dat islamdebat met het Israėl-Palestinaconflict te maken? Onheilsprofeten melden: ‘eerst de zaterdag, dan de zondag’.  Bedoeld wordt dat eerst Israėl onder de voet wordt gelopen en vervolgens het christelijke Westen. Op internet valt te lezen dat 'militante moslims' alleen al in 2009 165.000 christenen zouden hebben vermoord. Nog afgezien van de vele honderdduizenden moslims. Xenofobie, irrationele vreemdelingenhaat, ongepaste 'uitsluiting'? Reėle dreiging of exploiteren van angst? Serieuze toekomstverwachting of haatzaaierij?  Een selectie (met korte toelichting) uit de honderden websites die het onderwerp behandelen. Met hier en daar in de staart een discussie waarin argumenten – zinnig en onzinnig - boven komen drijven.

.........................................................................................................

De Sharia en de conclusie van het EHRM

MAART 2011. Over de sharia (en eventuele ‘beperkte invoering’ ervan in Europa) wordt fel gediscussieerd. In het arrest Refah Partisi versus Turkije komt de Europese Hof voor de Rechten van de Mens tot een opmerkelijke uitspraak (2003).

..........................................................................................................

Hollandse soldaten in Libanon

JANUARI 2011.

Vraag: zijn ooit Nederlandse legereenheden betrokken geweest bij de strijd tussen Israėl en de Arabische buurlanden?

Antwoord: Ja, tussen 1979 en 1985 zijn circa 8.000 Nederlandse militairen in het strijdgebied actief geweest.

............................................................................................................

HOLOCAUST/SJOA

Waar kwam al dat geweld vandaan?

Uitgeverij Verbum heeft een spraakmakende studie toegevoegd aan de lange reeks boeken over Hitler’s poging het Europese Jodendom uit te roeien. Veel mensen vragen zich in herdenkingsjaar 2010, 65 jaar na WO2, af hoe dit in ons hoogbeschaafde werelddeel heeft kunnen gebeuren. De Italiaanse hoogleraar Enzo Traverso komt met een verrassende verklaring. Moeten we kritischer leren kijken naar onze zo veelgeprezen ‘westerse normen en waarden’? Actueel en baanbrekend.

 

Opschudding over een kerstboom

NOVEMBER 2010.

Overbezorgde bestuurders vrezen dat ‘nieuwe nederlanders’ en dan vooral nedermoslims gechoqueerd raken over de kerstboom. In hun islamvriendelijke verwarring lijken ze het verschil kwijt tussen christelijke en heidense symbolen. Is de vaderlandse maatschappelijke opwinding nieuw? Helaas, onze zuiderburen waren ons voor. Ene Linda Bogaert maakte er een leuk verhaaltje over. En hier een kort verhaaltje over kerst, met een link naar geschiedenis en achtergronden.      

................................................................................................................................

         

The Rights Forum

Samen met een groep medestanders heeft ex-minister Van Agt op 10 december 2009 deze nieuwe website geopend. Naast de vele positieve berichten verschijnt op tv, radio, in kranten en op internet stevige kritiek. Zomaar een greep: hier een gesproken en hier een geschreven reactie.

...........................................................................................

 

GAZA-OORLOG

Britse kolonel verdedigt Israėlisch leger

Filmpje op YouTube. De Britse kolonel Richard Kemp vertelt dat het IDF uiterst zorgvuldig heeft geopereerd om burgerslachtoffers te voorkomen. Zijn uitlatingen staan haaks op de geruchtmakende conclusies van het Goldstone-rapport. Daarin wordt Israėl beschuldigd van oorlogsmisdaden.

.................................................................................................................................

ISLAMDEBAT

De gedroomde samenleving

Lijdt Nederland aan sociale hypochondrie? Zeuren we over allochtonen zonder te weten welke kant we nu echt op willen? Kees de Waijer recenseert op Kennislink.nl het boek van theoretisch socioloog Willem Schinkel. Een andere commentator, Hans Achterhuis (in de Volkskrant), is minder enthousiast.

..................................................................................................................................

 

CHRISTENDOM

De puntjes op de i

Op zijn site Sign2god haalt Hein Kuipers een reeks christelijke dogma’s onderuit. Over de sabbat, de zondagsheiliging, heiligverklaren, de tien geboden, de maagdelijkheid van Maria, en zo verder.

..................................................................................................................................

Zijn de nederzettingen echt een sta-in-de-weg voor vrede?

Op deze Nederlandstalige site vind je een serie artikelen over het Israėl-Palestinaconflict, altijd vanuit pro-Israėlisch perspectief. Vooral de visie van Raphael Israeli (Hebr. Universiteit Jeruzalem) op nederzettingen en vrede (29/8/2009) valt op. Zijn betoog staat in fel contrast met de oproepen van westerse leiders om Joodse vestiging op Palestijns gebied stop te zetten.

................................................................................................................................

Hedendaags antisemitisme

Hoogleraar gaat in op nieuwe vormen van antisemitisme (DGA). In de verbanden die gelegd worden tussen de Sjoa (Holocaust) en de gebeurtenissen van begin 2009 in de Gazastrook, schuilt volgens hem een concreet gevaar.

Wie valt Iran aan?

Volgens dit artikel in de Wall Street Journal ‘dwingt’ Obama Israėl om een oorlog te beginnen die in de hele wereld slecht zal vallen.

 

Kinderen graven tunnels

Video over de gang van zaken rond Palestijnse tunnels. Naast sigaretten en drugs vindt een constante stroom wapens zijn weg naar de inwoners van de Gazastrook. Lucratieve business die veel vragen oproept. Vooral over de merkwaardige dubbelrol van Egypte.  

 

Tariq Ramadan bidt voor Palestijnse en andere moslimstrijders

Kijk en luister naar een video waarin deze veelbesproken bruggenbouwer bidt voor moslims in gebieden waar gevochten wordt.  Benieuwd naar de letterlijke tekst van zijn gebed? Op de website van de VVD vind je een vertaling. Op deze site (Engelstalig) worden maar liefst 40 argumenten opgesomd waarom Ramadan als moslimactivist moet worden gekwalificeerd en niet als bruggenbouwer tussen Oost en West. Hier doet een kritische commentator het nog eens dunnetjes over.

Kijk ook op: http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/03/tariq_ramadan_w.html

 

 

 

Dezelfde God?

Een deel van het conflict Israėl-Palestina speelt zich af in een wat minder grijpbare sfeer: die van de religie. Bijbel en Koran worden er per bladzij bijgesleept. Voortdurend komt de vraag aan de orde of de God die  joden, christenen en moslims aanbidden wel één en dezelfde is. Op deze website aandacht voor de vele verschillen. Vanuit een overtuigd christelijk perspectief. Tevens te koop aangeboden: een gelijknamig boek met details. Komt hiermee een eind aan de discussie?

Breaking the silence

Bekijk de website van deze ngo die het wereldnieuws haalde. De actiegroep publiceerde in de zomer van 2009 een rapport over Israėlische soldaten die kritiek uitten op de legerleiding. Ze zouden opdracht hebben gekregen om grof geweld te gebruiken (Gazastrook januari 2009). Lees hier hoe de groep in elkaar steekt. Opvallend detail: ons land betaalt flink mee. Lees ook deze aanval op Breaking the Silence, afkomstig van een andere Israėlische actiegroep, Honest Reporting.

  

Gezondheid in Bezet Palestijns gebied

In de maanden maart en april van 2009 publiceerde het toonaangevende geneeskundeblad The Lancet vijf grote studies over de volksgezondheid in Bezet Palestijns Gebied, Gaza inbegrepen. De studies zijn verricht op initiatief van het tijdschrift en opgezet met grote zorg voor het wetenschappelijke niveau. Volgens de definitie van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is gezondheid een toestand van volledig lichamelijk, psychologisch en sociaal welzijn. Uit deze definitie blijkt dat gezondheid meer omvat dan afwezigheid van ziekte (2).  De belangrijkste conclusies worden puntsgewijze besproken. Bijdrage van Frans Jennekens, arts.

Pleegde Israėl genocide?

Uitroeiing van een volk. Hamas wil volgens haar handvest de Joden uitroeien. Achmadinejad van Iran wil Israėl van de kaart vegen. De Koran roept in diverse teksten op tot de jacht op Joden. Aan de andere kant - ook de staat Israėl wordt er geregeld van beschuldigd genocide te plegen. Op Libanezen en op Palestijnen. Hoe juist is dat?

 

Voor - en tegenstanders aan het woord

De Amerikaanse site www.procon.org behandelt honderden vragen over het conflict. Alle antwoorden worden gegeven door een of meer direct bij het conflict betrokken politici, journalisten en/of wetenschappers. Veel documentatiemateriaal.

Islamdossier van dagblad Trouw

Lange lijst verdiepende artikelen over de islam. Aanbevolen studiemateriaal voor mensen die meer willen weten over het geloof van de moslims.

Waarom de aanval op Gaza?

Interview op APN. Americans for Peace Now is een organisatie die het Israėlische regeringsbeleid niet kritiekloos benadert. Yossi Alpher, een Israėlisch veiligheidsexpert, geeft antwoord op een serie indringende vragen.

 

Botsende meningen

Dit artikel in het nrc (van maart 2008 | ‘Was de invasie in Gaza terecht’) leek achterhaald. Plotseling weer hoogst actueel. Ook de eraan gekoppelde discussie is dat. In bijna 400 reacties komen ongeveer alle elementen van het conflict aan de orde.

.............................................................................................................  

 

Jeruzalem    Al-Aksamoskee    Tempelberg    Rotskoepel

..............................................................................................................

 

 

ENCYCLOPEDIA OF THE PALESTINE PROBLEM

 

Omvangrijk internet-boekwerk (meer dan 1.000 blz.) over de problemen tussen Israėl en de Palestijnen. Geschreven vanuit Arabisch perspectief door een Palestijnse christen, Issa Nakhleh, die jarenlang optrad als Palestijns gedelegeerde bij de VN. Bevat naast veel feiten ook discutabele informatie. Voorbeeld: de suggestie dat de Israėlische bevolking van vandaag hoofdzakelijk  uit Chazaren bestaat en dus niet ‘echt’ Joods is.  

 

 

 

OVER DEZE SITE

 

Informatie over het Arabisch-Israėlische conflict (ook wel  Israėlisch-Palestijns, Israėl-Palestina- of kortweg Israėlconflict genoemd) is bijna altijd gekleurd -  door politieke, religieuze of andere motieven.  


Op deze site doen we een poging de vele aspecten van dit conflict in kaart te brengen en daarover zo objectief en neutraal mogelijk te informeren. 


De site bevat meer dan 1.500 onderwerpen:


·        Korte biografieėn van hoofdrolspelers uit heden en verleden


·        Beknopte uitleg over aspecten van de bij het conflict betrokken godsdiensten: jodendom, christendom en islam


·        Directe links naar relevante artikelen en websites. 


Verwijzing naar informatie van derden houdt niet in dat wij het met de inhoud daarvan eens zijn. De enige opzet is, de lezer in aanraking te brengen met de vele visies op het conflict.


Voor de beste manier om bij de onderwerpen te komen zie ZOEKTIPS hieronder.


De samenstellers (zie Contact) 

(februari 2014)


Meer weten over de site? Ga naar

Veelgestelde vragen (FAQ's)

 

ZOEKTIPS

 

 

Alleen interesse voor de kern van het conflict?


Klik op Kernthema’s en kies uit ruim 50 onderwerpen.


Gespecialiseerd onderwerpen kiezen uit het  thema van uw keus? Klik op

Zoeken op thema


Zoeken binnen een letter van het alfabet? Klik op

Zoeken op alfabet


Alleen de laatste bewerkingen bekijken? Klik op Recent toegevoegd of Recent aangepast

 

Op zoek naar een overzicht op jaartal? Klik op Tijdbalk.


In de tijdbalk kan op thema worden gefilterd.

 

Vanuit ieder onderwerp kan via de knop Chronologisch bladeren op tijdsvolgorde (zowel voor- als achteruit) verder worden gelezen.

 

Alfabetisch bladeren kan binnen de artikelen (links- en rechtsboven) door te klikken op Vorige en Volgende.

 

Rechts bovenin de adresbalk is een diashow te zien. Door op een plaatje te klikken wordt direct doorgelinkt naar het artikel over de gekozen persoon.  

  

Aan deze site worden dagelijks gegevens toegevoegd.


§     Ter vergelijking: de Koerden.


§     1948: ordinair landjepik. Of toch Jihad, religieuze oorlog?


§     Democide.


§     En opnieuw: evolutie of creatie?


§     Israėl voert apartheidsbeleid. Of zijn het juist de Palestijnen?


§     Democratie of kalifaat?


§    Vriendschap tussen Hamas en Rotterdam!


§     Why Jews Fled The Arab World          


§     ‘Papa Is Een Martelaar!’


§     Weblog Israėl


§     'Israel Schendt Het Internationaal Recht'


§     ‘Wat Gebeurde Er Echt’


§     Islam: De Religie Van De Vrede


§     De Heiligheid Voorbij


§     De Hersenloze Politieke Correctheid


§     Is Islamofobie Een Vorm Van Racisme?


§     Ter Vergelijking: De Koerden


§     Interviews Van Peace Now


§     Arabist Jansen


§     Onverenigbaarheid Van Karakters.


§     Supersnel Het Laatste Nieuws?


§     Opmerkelijke Site. Van Een Opmerkelijk Ex-Politicus.


§     De Landclaim.


§      "Waarom Ik De Cartoons Publiceerde."


§     Eenzijdige Propaganda?


§     Vijftig Relevante Films


§     Joden Tegen Zionisme


§     Een Mausoleum Voor Arafat?


§     Waarom Ik Een Agnost Ben 


§     Waarom Ik Geen Christen Ben


§     Waarom Ik Christen Ben


§     Pijnlijke Waarheid Of Antisemitische Uitglijder?


§     'Het Is Omdat We Altijd Van Israel Verliezen'


§     Forum. Onderwerp: Israėl - Palestina


§     Andere Brandhaarden


§     De Rechtvaardiging Van Geweld.


§     Waarom Zijn De Meeste Zelfmoordenaars Moslim?


§     Conflicts Forum


§     Moslimartsen En De Eed Van Hippocrates


§     Radiointerview Met Senator Anja Meulenbelt.   


§     De Arabische Wereld Als Bron Van Antisemitisme?


§    Onderhandelingsgeschiedenis


§     Is De Kwestie-Libanon Definitief Opgelost?


§     Amin Hadj Al-Hoesseini. Oom Van Arafat.


§     Terreur


§     Sjoa Of Holocaust (Duits)


§     Ontaarde Kunst.


§     Maak Kennis Met De Anne Frankstichting.


§     Fascinerend Twistgesprek.


§     Protocollen Van De Wijzen Van Sion


§     Glubb Pasha


§     De Oorsprong Van De Palestijnen?


§     Zionisme Als Conflictbron


§     Israėliet David Contra Filistijn Goliath


§     Waarom Ik Naar Israel Emigreerde


§     Ceuta. Stukje Europese Unie In Noord-Afrika


§     Samenvatting Van Het Conflict.


§     De Islam.


§     Stenen Cartoon. In De Hoofdstad Van Euro


§     Hamas.


§     “Wij Worden Opgevoed In Haat!” Arabs For Israel


§     Vn-Resoluties Over Israėl

§     One Jerusalem

§     Financiėle Steun Aan Palestijnen.

§     Besnijdenis. Verbond Of Verminking?

§     Palestijnse Leiders.

§     Powerpoint-Presentatie Over Het Conflict

§     Andere Visie Op Recent Geweld.

§     Foto's Van Bijbelplaatsen.

§     De Joodse Lobby In De Usa.

§     Thema Oorlog.

§     Joden Op De Bres Voor Palestijnen? 

§     Joods Kunstenaar Die Christelijke Kunst Maakt?

§     Meer Weten Over De Tweestatenoplossing?

§     Of Toch Maar Samen?

§     Israel Vanuit Je Luie Stoel.

§     Nieuws. Van Debka.

§     Palestijnse Visie.

§     Dodelijke 20e Eeuw.

Ferswww.vecip.com

Zoek via Google in deze site naar:
Voeg deze site toe aan favorieten